Kære alle gæster på Skipperkroen.
Vi er nedlukket grundet covid -19 restriktioner.
Vi åbner så snart det er muligt og vil benytte tiden indtil da, til at opdaterer vores hjemmeside til det nye år 2021, hvor vi ser frem til at servere dejlig kromad for jer igen.
Bedste hilsener fra personalet på 
Skipperkroen.
🙂

Vi modtager selvfølgelig gerne jeres henvendelse omkring arrangementer og private selskaber i det nye år 2021

Kontakt os gerne for bestillinger for såvel frokost som aften servering

Vi opdaterer vores åbningstider her på hjemmesiden,  og er selvfølgelig altid til rådighed på

mail:  info@skipperkroenitejn.dk eller mobil 30553773.